top of page
Over Filip Lowette

 

 

Toen ik in 1995 vertrok bij The Boston Consulting Group in Amsterdam en mijn adviespraktijk startte, richtte ik me op directies en Raden van Bestuur van organisaties met een complexe structuur en een complexe problematiek.

 

Mijn praktijk richtte zich in de eerste 8 jaar op strategische keuzes, organisatievormen en topstructuren. Het was inhoudelijk werk, met toen al een grote aandacht voor het proces met de opdrachtgever.

Van 1999 t.e.m. 2002 volgde ik de driejarige opleiding Toegepaste Integrale Psychologie, met nog een jaar bio-energetica, bij het Itip in Nederland. Het was een diepgaand persoonlijk ontwikkelingstraject. Vanaf de eerste dag begon ik anders in mijn werk te staan. Opdrachtgevers merkten dat. Ik werd meer en meer gevraagd omwille van mijn praktisch inzetbaar inzicht in gedrag en verandering van mensen die strategische keuzes moeten maken en veranderingstrajecten moeten leiden. Ik werd ook vaker gevraagd in conflictrijke situaties en in periodes waar het gesprek binnen de directie of de Raad van Bestuur was stilgevallen. Met mensen en vooral met leidinggevende teams werken werd mijn favoriete werkgebied. Ik experimenteerde met werkvormen die zowel de opdrachtgever als mijzelf zeer goed bleken te bevallen. Na een periode van aanloop en overgang besloot ik klassieke strategietrajecten en de erbij horende kwantitatieve analyses niet meer te doen.

 

Vroeger was ik dus uitsluitend bezig met wat zich op de directietafel en bestuurstafel afspeelde. Naarmate de gevoelsmatige en intuïtieve kant in mezelf ontwikkelde, toonde zich vanzelf steeds meer wat er zich onder tafel afspeelde. Opdrachtgevers appreciëren het dat ik onopgemerkte dingen zichtbaar maak en lastig bespreekbare onderwerpen in vertrouwen bespreekbaar maak. Dat heeft telkens grote invloed op wat er boven tafel besproken en besloten moet worden. In mijn aanpak integreer ik het rationele en irrationele, inhoudelijke en relationele processen; het meetbare en voelbare; hard en zacht; zichtbaar en onzichtbaar; benoembaar en onbenoembaar. Hiermee worden mensen en hun doelen beter met elkaar verbonden. En dat leidt heel vaak tot meer vervullende resultaten in een aangename samenwerking.

 

Mijn persoonlijke ontwikkeling is een blijvende activiteit geworden. Want 'the quality of an intervention is directly dependent on the interior condition of the intervenor' *. Er kwamen bijkomende opleidingen in intuïtieve ontwikkeling (An Van Hassel), systemische opstellingen (Johannes Schmidt; Mathias Varga en Insa Sparrer), mind-body integration (Anodea Judith), mindfulness (Edel Maex). Ik raakte ook geboeid door mensen als Jeff Foster, Sri Nisargadatta Maharaj, Jon Kabat-Zinn, Jiddu Krishnamurti, Byron Katie, Ken Wilber, Tony Parsons en Jim Newman. 

 

Sinds 2009 organiseer ik jaarlijks één of twee groepen Ontdek je Eigen Frequentie. Dat is een persoonlijk ontwikkelingstraject voor mensen die met mensen werken. Voor meer informatie over dit en andere persoonlijke ontwikkelingstrajecten, klik je hier.

 

* Bill O'Brien (CEO Hanover Insurance), 1998

 

bottom of page