top of page

Een slagvaardige leiding

 

“Onze directie / Raad van Bestuur is niet meer aangepast aan de uitdagingen waar de onderneming voor staat ”

 

 

 

 

 

Wat wij voor u doen
 

Waarde wordt mede gecreëerd door een sterke leiding en effectieve beslissingsprocessen. Opdrachtgever is hier even vaak de Raad van Bestuur als de voorzitter van het directiecomité.

Ons proces is stapsgewijs opgebouwd. We kijken gelijktijdig inhoudelijk en relationeel.We stellen eerst vast voor welke issues de onderneming de komende vijf jaar staat. Noopt dit ook tot veranderingen in de organisatiestructuur? Deze beide eerste punten leveren de managementagenda voor de komende jaren op: de uitdagingen en taken waarvoor de toekomstige directie zal staan.

Dan kijken we welke rollen en functies er in de top vertegenwoordigd moeten zijn, en wat de inhoud van die taken zal zijn. Op basis hiervan stellen we vast hoeveel personen nodig zullen zijn om deze taken te vervullen. Tenslotte stellen we profielen op voor alle leidinggevenden. Daarbij houden we rekening met de vereiste relationele mix. Dat is geschikte input voor de zoektocht, in huis of buitenshuis.

 

Lees over hoe dit concreet aangepakt wordt in:

 

“We hebben hier een goede directie nodig” , Een verhaal over de zoektocht naar een slagvaardige directie.

 

"We willen meer unie in de Unie", Een verhaal over de zoektocht naar een sterke governance in een beroepsvereniging

bottom of page